شروع از
25,000تومان
سالانه
LM100
فضای وب
100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
2000 مگابایت
دیتابیس
4 عدد
پارک دامنه
4عدد
Add on Domain
ندارد
بقیه امکانات نامحدود
شروع از
35,000تومان
سالانه
LM250
فضای وب
250 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
5000 مگابایت
دیتابیس
5 عدد
پارک دامنه
5عدد
Add on Domain
ندارد
بقیه امکانات نامحدود
شروع از
45,000تومان
سالانه
LM500
فضای وب
500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
10000 مگابایت
دیتابیس
10 عدد
پارک دامنه
10 عدد
Add on Domain
ندارد
بقیه امکانات نامحدود
شروع از
59,000تومان
سالانه
LM1000
فضای وب
1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
20000 مگابایت
دیتابیس
20 عدد
پارک دامنه
20 عدد
Add on Domain
ندارد
بقیه امکانات نامحدود
شروع از
9,900تومان
ماهانه
LM2000
فضای وب
2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
40000 مگابایت
دیتابیس
30 عدد
پارک دامنه
30 عدد
Add on Domain
2 عدد
بقیه امکانات نامحدود
شروع از
11,900تومان
ماهانه
LM3000
فضای وب
3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
60000 مگابایت
دیتابیس
30 عدد
پارک دامنه
30 عدد
Add on Domain
2 عدد
بقیه امکانات نامحدود
شروع از
18,900تومان
ماهانه
LM5000
فضای وب
5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
80000 مگابایت
دیتابیس
30 عدد
پارک دامنه
30 عدد
Add on Domain
3 عدد
بقیه امکانات نامحدود
شروع از
23,900تومان
ماهانه
LP5000
فضای وب
5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
120 گیگا بایت
دیتابیس
50 عدد
Add on Domain
5 عدد
بقیه امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution