مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
LR5DA - مقدار فضا : 5 گیگا بایت

ترافیک ماهیانه : 50 گیگا بایت

تعداد دامنه مجاز : 50 دامنه

Oversell : دارد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

LR10DA - مقدار فضا : 10 گیگا بایت

ترافیک ماهیانه : 100 گیگا بایت

تعداد دامنه مجاز : 100 دامنه

Oversell : دارد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

LR15DA - مقدار فضا : 15 گیگا بایت

ترافیک ماهیانه : 150 گیگا بایت

تعداد دامنه مجاز : 100 دامنه

Oversell : دارد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

LR20DA - مقدار فضا : 20 گیگا بایت

ترافیک ماهیانه : 200 گیگا بایت

تعداد دامنه مجاز : 150 دامنه

Oversell : دارد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

LR25DA - مقدار فضا : 25 گیگا بایت

ترافیک ماهیانه : 250 گیگا بایت

تعداد دامنه مجاز : 150 دامنه

Oversell : دارد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

LR30DA - مقدار فضا : 30 گیگا بایت

ترافیک ماهیانه : 300 گیگا بایت

تعداد دامنه مجاز : 200 دامنه

Oversell : دارد

کنترل پنل : دایرکت ادمین

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.205.106.138) وارد شده اید.

Powered by WHMCompleteSolution